Co robimy?

Strona została stworzona aby usprawnić procesy z zakresu BHP. Mieć szybki dostęp do szkoleń okresowych w formie samokształcenia kierowanego – przez które rozumie się „formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców”.
Nasze szkolenia BHP mają zapewnić uczestnikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Co robimy?

Strona została stworzona aby usprawnić procesy z zakresu BHP.  Mieć szybki dostęp do szkoleń okresowych w formie samokształcenia kierowanego – przez które rozumie się formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie przygotowanych materiałów szkoleniowych, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji.
Nasze szkolenia BHP mają zapewnić uczestnikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zapraszamy wszystkich Państwa:

Którzy dążą do nieustannego uzupełniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, śledzenia zmian w obowiązujących przepisach: prawa podatkowego, prawa pracy, płac, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych. Szkolenia zawierają najświeższe orzecznictwo i interpretacje urzędowe obowiązujących przepisów.
W trakcie trwania szkoleń i kursów uczestnicy otrzymują pełny pakiet materiałów szkoleniowych, opracowanych przez wykładowców prowadzących zajęcia. Materiały szkoleniowe opracowane są w taki sposób by każdy z Państwa po ukończonym kursie/szkoleniu zawsze mógł do nich wrócić i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, w materiałach znajdują się również rozwiązane, gotowe ćwiczenia i zadania z poszczególnej tematyki. Podczas zajęć pracują Państwo na autentycznej dokumentacji oraz drukach kadrowo-płacowych, które pozwolą Państwu zapoznać się z praktycznym aspektem jej wypełniania oraz prowadzenia. Materiały szkoleniowe do wszystkich zajęć wliczone są w cenę kursu.

Czemu służą nasze szkolenia:

Za zadanie mają doskonalić pracowników działów Kadr i płac, HR.
Będą dostępne wszelkie kursy kadrowo – płacowe skierowane do osób , które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.
Cechą charakterystyczną szkoleń, odróżniających je od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie. Osobom nie mającym wcześniej styczności z tematem kadr i płac proponujemy intensywne kursy obejmujące „50% praktyki i 50%
Osoby zaś, które pragną zapoznać się jedynie z pracą na programach Płatnik i e- PFRON, Ten kurs ma przygotować Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią kadr i płac dlatego też jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną.

Zapraszamy wszystkich Państwa:

Którzy dążą do nieustannego uzupełniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, śledzenia zmian w obowiązujących przepisach: prawa podatkowego, prawa pracy, płac, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych. Każde szkolenie zawsze zawiera najświeższe orzecznictwo i interpretacje urzędowe obowiązujących przepisów.
W trakcie trwania szkoleń i kursów uczestnicy otrzymują pełny pakiet materiałów szkoleniowych, opracowanych przez wykładowców prowadzących zajęcia. Materiały szkoleniowe opracowane są w taki sposób by każdy z Państwa po ukończonym kursie/szkoleniu zawsze mógł do nich wrócić i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, w materiałach znajdują się również rozwiązane, gotowe ćwiczenia i zadania z poszczególnej tematyki. Podczas zajęć pracują Państwo na autentycznej dokumentacji oraz drukach kadrowo-płacowych, które pozwolą Państwu zapoznać się z praktycznym aspektem jej wypełniania oraz prowadzenia. Materiały szkoleniowe do wszystkich zajęć wliczone są w cenę kursu.

Do czego służą nasze szkolenia:

Nasze szkolenia mają za zadanie doskonalić pracowników działów Kadr i płac, HR.
Będą dostępne wszelkie kursy kadrowo – płacowe skierowane do osób , które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.
Cechą charakterystyczną szkoleń, odróżniających je od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadr i płac bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie. Osobom nie mającym wcześniej styczności z tematem kadro-płacowym proponujemy intensywne kursy obejmujące „50% praktyki i 50% teorii.
Osoby zaś, które pragną zapoznać się jedynie z pracą na programach  tj.: Płatnik i e- PFRON, SYMFONIA mają dostęp tylko do tego zakresu.  Bieżąco będzie można skorzystać z kursów, które będą przygotowane zgodnie ze zmianami , które pojawiają się w Prawie pracy.

Strona stworzona by zapewnić:

 

-Dostęp online do platformy szkoleniowej 24h/7
-Szkolenie można przerwać i wznowić w dowolnym czasie
-Zaświadczenie dostępne natychmiast po zaliczeniu egzaminu
-Egzamin wielokrotnego podejścia bez ograniczeń czasowych
-Funkcja przekazywania szkoleń pracownikom
-Szkolenia dostępne w języku polskim
-Uproszczona forma zakupu szkoleń, Faktura terminowa
-Możliwość dostosowania szkoleń do potrzeb firmy
-Specjalne funkcje zarządzania szkoleniami
-Indywidualny opiekun klienta, wsparcie merytoryczne
-Kursy

H&W

Zostań najlepszą wersją siebie.

USŁUGI KSIĘGOWE,
KADRY I PŁACE, SZKOLENIA
URSZULA HORODECKA-WYSOCKA

Strona stworzona by zapewnić:

 

-Dostęp online do platformy szkoleniowej 24h/7
-Szkolenie można przerwać i wznowić w dowolnym czasie
-Zaświadczenie dostępne natychmiast po zaliczeniu egzaminu
-Egzamin wielokrotnego podejścia bez ograniczeń czasowych
-Funkcja przekazywania szkoleń pracownikom
-Szkolenia dostępne w języku polskim
-Uproszczona forma zakupu szkoleń, Faktura terminowa
-Możliwość dostosowania szkoleń do potrzeb firmy
-Specjalne funkcje zarządzania szkoleniami
-Indywidualny opiekun klienta, wsparcie merytoryczne
-Kursy

H&W

Zostań najlepszą wersją siebie.

USŁUGI KSIĘGOWE,
KADRY I PŁACE, SZKOLENIA
URSZULA HORODECKA-WYSOCKA

H&W