OFERTA

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
Szkolenie okresowe dla służb bhp oraz osób wykonujących zadania tych służb
Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie okresowe dla służb bhp oraz osób wykonujących zadania tych służb

Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
Szkolenie dla osób wykonujących zadania służb bhp
Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie dla osób wykonujących zadania służb bhp

Szkolenie  zorganizowane w formie  samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia zastosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje ze szkoleniem zawierające materiał dydaktyczny. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
DODATKOWO KURSY:
Szkolenia kadrowo-płacowe

DODATKOWO KURSY:
Szkolenia kadrowo-płacowe